Sikkerhetskamera på privat eiendom

Sikkerhetskamera på private eiendom

Dersom du eier et næringsbygg, driver en forretning eller på andre måter har ansvaret for sikkerheten og store verdier på en arbeidsplass, kan kameraovervåkning være en essensiell del av sikkerhetssystemene.

Kameraene kan bidra til å forbygge både vandalisme, tyveri og ran, til å avsløre utro tjenere, og bidra til at både ansatte og kunder føler seg trygge.

Mange hensyn å ta med kameraovervåkning

For at kameraene skal være mest mulig effektive, er det imidlertid mye man skal passe på når man setter opp overvåkningskameraer.

En ting er alle de tekniske hensynene man må ta for å få klare, gode bilder av de viktigste områdene på eiendommen, på en slik måte at det ikke er enkelt å omgå systemene.

Vel så viktig, hvis du skal ha håp om å bruke opptakene uten å få problemer, er å ta hensyn til alle de juridiske kravene.

Selv om du installerer kameraer på din egen eiendom, kan du nemlig ikke filme hva du vil, når du vil, eller bruke opptakene akkurat hvordan du vil.

Når kan du installere sikkerhetskamera på privat eiendom?

Du kan lese mer om hva som er lov og ikke lov på Datatilsynets sider, men kort oppsummert kan vi si at du normalt må kunne vise til «saklig grunn», og at hensynet til privatlivet til ansatte og beboere veier tungt.

Derfor har du stor frihet til å filme nesten hva du vil til personlig bruk på din egen private eiendom. Men når andre mennesker bor eller jobber på eiendommen (selv bare en hybelboer eller au pair), må du ta hensyn til deres forventninger om privatliv.

I en butikk må du for eksempel kunne dokumentere betydelig svinn før det vil være lov å sette opp kameraer i områder der kun de ansatte oppholder seg, og du vil neppe få lov til å sette opp kameraer i pauserom eller garderober, der dine ansatte har en viss forventning om privatliv.

Ute i butikklokalet, derimot, der kunder kommer og går, vil det normalt være helt greit å sette opp kameraer.

Uansett må du opplyse dem som overvåkes om kameraene, og du må passe på at kameraene kun overvåker din eiendom, ikke store deler av offentlige områder, som fortauet utenfor.

Det finnes alltid en løsning

Det er mange regler å forholde seg til når man skal installere sikkerhetskamera på privat eiendom, men hvis du har et faktisk behov for overvåkning bør du ikke la det stoppe deg. I stedet bør du oppsøke hjelp fra fagfolk til å sette opp et effektivt overvåkningssystem innenfor reglene.

Dersom du er usikker på hva du kan og bør gjøre på din eiendom, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så finner vi en løsning.